Domki letniskowe

Ubezpieczenia Mazury, ze względu na swoje położenie, wyspecjalizowało się w ubezpieczeniach nieruchomości turystycznych jakimi są domki letniskowe. Za domek letniskowy uznawany jest zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie działki rekreacyjnej. Ochroną objęte jest mienie ruchome należące do Ubezpieczającego oraz stałe elementy domku od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, osunięcia się ziemi d usuwania ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, zalania. Dodatkowo ubezpieczyć można nieruchomość od zdarzeń spowodowanych przez osoby trzecie jak: kradzież z włamaniem i rozbój.

Ubezpieczenia Mazury to:

  • Szeroki zakres ubezpieczeń: zalanie, pożar, kradzież i inne
  • Pomoc sprawdzonych specjalistów: hydraulik, elektryk, ślusarz, naprawa sprzętu RTV/AGD/PC
  • Wybór polisy wśród najlepszych marek ubezpieczeniowych na świecie