OC przewoźnika

Przedsiębiorcy którzy prowadzą działalność zarobkową polegającą na transporcie towarów i rzeczy na terenie kraju, jak również w ruchu międzynarodowym oferujemy ubezpieczenie OC przewoźnika.

Dzięki polisie Państwa ładunek jest odpowiednio ubezpieczony już od momentu załadunku na samochód, jak również w czasie transportu, aż do rozładunku i przekazania go odbiorcy.

Ubezpieczeni OC przewoźnika gwarantuje pokrycie szkód towaru powstałych poprzez utratę, uszkodzenie czy ubytki przesyłki, jak również za straty polegające na opóźnieniu w dostawie.

W biurze Mazury Ubezpieczenia oferujemy tak że ubezpieczenie przed:

  • za szkody powstałe wskutek kradzieży
  • za szkody przy przewozie zwierząt
  • z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych
  • szkody w towarach łatwopsujących się