Oc rolnika

Ubezpieczenie OC rolnika jest ubezpieczeniem obowiązkowym wynikającym z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Ubezpieczenie te musi posiadać każdy kto zajmuje się działalnością rolniczą, posiada użytki rolne powyżej 1 ha. OC rolnika powinno być wykupione najpóźniej w dniu w którym obejmujemy / kupujemy gospodarstwo chyba że poprzedni właściciel posiadał ważną polisę.

Polisa OC rolnika chroni Cię przed skutkami finansowymi w przypadku wyrządzenia szkody z tytułu prowadzenia gospodarstwa osobom trzecim.

Oznacza to iż ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie finansowe w przypadku wyrządzenia szkody na innej osobie bądź czyimś mieniu.

Ubezpieczenie pokrywa nie tylko Ciebie, ale tak że twoich bliskich i pracowników prowadzących gospodarstwo.

Polisa w Mazury Ubezpieczenia chroni Cię między innymi przed:

  • szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta gospodarcze – np. krowa, koń
  • szkodami wyrządzonymi przez pojazdy mechaniczne – traktor, kombajn
  • szkodami wyrządzonymi przez opryski, nawozy