OC zawodu

Wśród oferty naszych ubezpieczeń znajduje się również, coraz bardziej popularne w dzisiejszych czasach: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, ang: professional indemnity insurance, PI insurance czy wykonywania określonych czynności zawodowych. Na coraz więcej zawodów obowiązek wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej nałożono poprzez przepisy prawa. Pamiętać więc należy, że takie zawody jak min. adwokaci, radcy prawni, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi czy zarządcy nieruchomości bezwzględnie zawszeć muszą umowę ubezpieczeniową Jednak proponujemy Państwu również ubezpieczenia dobrowolne, które mogą zawierać również osoby wykonujące inne zawody, nieobjęte obowiązkiem posiadania OC. Jest to szczególnie istotne, gdy zależy nam na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach. Proponowane oferty dopasowujemy do specyfiki działalności naszych Klientów tak, aby ubezpieczenie działało zarówno w przypadku wyrządzenia szkody osobowej, rzeczowej, jak i czystych strat finansowych.

Korzyści płynące z oferty OC Zawodu:

  • dla osób fizycznych i firm
  • wariant kupienia polisy przez pracodawcę dla pracowników
  • wariant wykupienia udziału własnego