Ubezpieczenia firm

W Ubezpieczeniach Mazury każda, zarówno mała, średnia jak i duża firma znajdzie pakiet ubezpieczeń ubezpieczających jej działalność. Jesteśmy elastyczni w budowaniu oferty, nasze nowatorskie rozwiązania dają możliwość stworzenia polisy, która w pełni chronić będzie przed zdarzeniami jakie towarzyszą prowadzeniu firmy. Z nami kompleksowo ubezpieczysz budynki, maszyny i urządzenia i inne aktywa firmy. Proponowane ubezpieczenia firmy dotyczyć mogą majątku, jaki posiada dana firma od zdarzeń takich jak: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież czy wandalizm. Jak również przedmiotem ubezpieczenia mogą być środki trwałe (budynki, budowle, lokale, maszyny i urządzenia) oraz środki obrotowe, wartości pieniężne, gotówka, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne i inne.

Z nami ubezpieczyć możesz:

  • Mienie swojej firmy
  • Sprzęt elektroniczny
  • Pracowników
  • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
  • Na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych
  • Na wypadek rabunku
  • All risks