Zdrowia i skutków NW

Dzięki ubezpieczeniom z tytułu zdrowia i skutków nieszczęśliwych wypadków możesz zabezpieczyć środki finansowe na wypadek zdarzeń związanych z wypadkami i chorobami. Świadczenia te pomogą twoim bliskim utrzymać dotychczasowy standard życia, zaś Tobie zapewnią środki na leczenie, rehabilitację czy dostosowanie otoczenia do życia w nowej sytuacji. Dodać należy, że wspomniane ubezpieczenie jest zazwyczaj dodatkiem do zawartej polisy indywidualnej na życie. Jeśli jednak zależy Ci na ubezpieczeniu się na wypadek poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu czy niezdolności do pracy związanej z przebytą chorobą, doradzimy Ci jak dołożyć te dodatkowe opcje do Twojej już zawartej polisy lub podpiszemy nową gwarantującą bardziej rozszerzone pakiety ochrony zdrowia.

Ubezpieczenia Mazury 

  • WIARYGODNIE
  • BEZPIECZNIE
  • SZYBKO