Ubezpieczenie OC

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu kupił lub sprzedał samochód. Nie wszyscy są jednak wiedzą, że istnieją pewne formalności, których trzeba dopełnić, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawowa zasada – nie można sprzedać samochodu bez aktywnej polisy OC.

Obowiązki Sprzedającego samochód

Zgodnie z obowiązującym prawem OC przechodzi na nabywcę auta, nawet jeśli zostało opłacone na cały rok z góry. Oznacza to w praktyce, że Sprzedający nie otrzyma zwrotu składki, której nie wykorzystał. Można tego uniknąć zawierając polisę z płatnością składki w ratach i sprzedać samochód przed datą opłacenia kolejnej raty. W tej sytuacji to Kupujący będzie zobowiązany do opłacenia kolejnej raty. Jedynie w przypadku wypowiedzenia polisy przez Nabywcę, następuje zwrot pozostałej składki na konto poprzedniego właściciela samochodu.

Sprzedający ma obowiązek zgłosić sprzedaż w Wydziale Komunikacji. Zostanie to potwierdzone odpowiednią adnotacją urzędową na umowie kupna – sprzedaży.

Tak potwierdzoną umowę należy przedłożyć swojemu Ubezpieczylowi (firmie w której był ubezpieczony samochód) w celu zgłoszenia sprzedaży. W przeciwnym wypadku Ubezpieczyciel przedłuży naszą polisę OC na kolejny rok. Ta prosta formalność pozwoli nam uniknąć późniejszych wyjaśnień.

Jeśli razem z polisą OC zawarliśmy także AC, niewykorzystana składka zostanie zwrócona na konto poprzedniego właściciela samochodu.

Obowiązki Kupującego samochód

Kupując samochód sprawdź czy Sprzedający opłacił polisę OC. Pozwoli Ci to uniknąć kłopotów i dodatkowych wydatków. Jeśli polisa została w całości opłacona – jest to korzyść dla Ciebie. Wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych przepisuje polisę OC na Nabywcę, bez rekalkulacji składki, tzn. że nie będzie sprawdzać jakie posiadasz zniżki, lecz przepisze aktualną polisę na twoje nazwisko a opłaconą składkę zaliczy w poczet opłaty za Twoje OC.

Niektóre Towarzystwa rekalkulują polisę wg. zniżek Nabywcy, wtedy może wystąpić konieczność dopłaty różnicy w składce. Warto wcześniej dopytać o szczegóły w najbliższej placówce danego Ubezpieczyciela. Masz 30 dni od daty zakupu samochodu na zastanowienie się czy korzystasz z OC opłaconego przez poprzedniego właściciela, czy wypowiadasz umowę i opłacasz polisę w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Fakt zakupu samochodu musisz zgłosić do firmy, w której poprzedni właściciel zawarł polisę OC.

W niektórych firmach ubezpieczeniowych można otrzymać – 60% zniżki już po 3 latach bezszkodowej jazdy (i opłacania polisy OC), warto więc dobrze się zastanowić, gdzie zawrzeć nową  polisę.

Jeśli zdecydujesz się pozostawić polisę OC Nabywcy a po jej zakończeniu zmienić Ubezpieczyciela – pamiętaj, że wypowiedzieć polisę OC możesz najpóźniej 1 dzień przed jej końcem.

Artykuł pochodzi z serwisu:
Albercik.pl – darmowe artykuły do przedruku na strony www